Szczegóły

Tytuł artykułu

Etiology of apple sooty blotch in Poland

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 44

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

sooty blotch ; etiology ; Peltaster fructicola ; Phialophora sessilis ; Tripospermum myrti ; Gloedes pomigena

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

293-297

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

18.11.2004

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345
×