Szczegóły

Tytuł artykułu

Parasitoids of aphidophagous Syrphidae occurring in cabbage aphid (Brevicoryne brassicae L.) colonies on cabbage vegetables

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 44

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Syrphidae ; syrphid parasitoids ; Brevicoryne brassicae

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

299-305

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

29.11.2004

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345
×