Szczegóły

Tytuł artykułu

Occurrence of root rot of sugar beet cultivars

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 44

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Aphanomyces cochlioides ; Rhizoctonia solani ; sugar beet ; root rot diseases ; susceptibility

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

341-345

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

09.12.2004

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345
×