Szczegóły

Tytuł artykułu

Intellectual property indicators and renewable energy trends

Tytuł czasopisma

Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal

Rocznik

2020

Wolumin

vol. 23

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

intellectual property ; renewable energy ; patent ; PCT

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

17-32

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2020.12.30

Typ

Article
×