Szczegóły

Tytuł artykułu

NEUE KERAMISCHE FUNDE DER BOLERAZ GRUPPE AUS STUROVO-SOBIESKI STRASSE UND DIE VERBREITUNG DER BOLERAZ/FRUHEN BADENER KULTUR IM UNTEREN GRANTAL,SUDWESTSLOWAKEI

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2012

Numer

XLVII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Identyfikator

ISSN 0001-5229
×