Szczegóły

Tytuł artykułu

Southern fringe of the Carpathian Basin during the 4th century BC andthe first contacts with the La Tène world: the case study of the Belgrade Confluence,Serbia

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2013

Numer

XLVIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0001-5229
×