Szczegóły

Tytuł artykułu

Connections between the Mediterranean and the Carpathian Basin inthe 8th century AD. On the hinged strap-ends of the Late Avar Period

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2013

Numer

XLVIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0001-5229
×