Szczegóły

Tytuł artykułu

New Neolithic and Early Bronze Age finds from theBieszczady Mountains (Wetlina River Valley and its surroundings)

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2013

Numer

XLVIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Typ

Ogłoszenia, komunikaty / Announcements

Identyfikator

ISSN 0001-5229
×