Szczegóły

Tytuł artykułu

Early Mediaeval Burial at Stubline near Obrenovac: Spatial, Anthropologicaland Archaeological Analyses of the Southernmost Avar Grave

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2013

Numer

XLVIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Typ

Ogłoszenia, komunikaty / Announcements

Identyfikator

ISSN 0001-5229
×