Szczegóły

Tytuł artykułu

Early/Middle Neolithic Western (LBK) vs Eastern (ALPC) Linear Pottery Cultures: ceramics and lithic raw materials circulation

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2014

Numer

No XLIX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Identyfikator

ISSN 0001-5229
×