Szczegóły

Tytuł artykułu

The Dacian fortress before the Roman conquest. Case study — the fortress at Ardeu

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2014

Numer

No XLIX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Identyfikator

ISSN 0001-5229
×