Szczegóły

Tytuł artykułu

Der mittellatènezeitliche Glasarmring von Komjatice/Komját. Bemerkungen zu den keltischen Armringen der Form „Érsekújvár”

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2014

Numer

No XLIX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Identyfikator

ISSN 0001-5229
×