Szczegóły

Tytuł artykułu

KRUMMESSER IN THE UPPER VISTULA RIVER BASIN

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2015

Numer

No L

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Identyfikator

ISSN 0001-5229
×