Szczegóły

Tytuł artykułu

NEW DISCOVERIES OF ARROWHEADS OF SCYTHIAN TYPE FROM POLISH-UKRAINIAN BORDERLAND (SAN, BUG AND UPPER DNIESTER DRAINAGE BASIN)

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

2015

Numer

No L

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Identyfikator

ISSN 0001-5229
×