Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Short-Term Fasting on Caspase and Estrogen Receptor Gene Expression in the Chicken Ovary

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2011

Numer

No 53

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X
×