Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Short-Term Fasting on Caspase and Estrogen Receptor Gene Expression in the Chicken Ovary

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2011

Numer

No 53

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X
×