Szczegóły

Tytuł artykułu

Cytotoxic Effects of New Generation Oxazaphosphorines on Human Acute Lymphoblastic Leukemia Cells

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2011

Numer

No 53

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X
×