Szczegóły

Tytuł artykułu

Rodent Species Diversity in Three Areas of Different Renaturalization History

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2011

Numer

No 53

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X
×