Szczegóły

Tytuł artykułu

The Transfer of Macroelements in Renaturalized Ecosystems

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2011

Numer

No 53

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X
×