Szczegóły

Tytuł artykułu

Altered Met-Enkephalin-Like Peptides in Plasma of Genetically Obese and Lean Piglets During Development of Diabetic Syndrome

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2011

Numer

No 53

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X
×