Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of Exogenous Melatonin on the Concentration of Calcium Ions in Mice Blood Serum (Short Communication)

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2011

Numer

No 53

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X
×