Szczegóły

Tytuł artykułu

Antihistaminic Activity of Lidocaine Derivatives in the Isolated Guinea Pig Ileum

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2012

Numer

No 54

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X
×