Szczegóły

Tytuł artykułu

The 100th anniversary of the birth of professor Z. Ewy

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2013-2014

Numer

No 55-56

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X
×