Szczegóły

Tytuł artykułu

Preliminary report on coelomocyte system duringontogeny of the earthworm Dendrobaena veneta

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2013-2014

Numer

No 55-56

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X
×