Szczegóły

Tytuł artykułu

Antihyperalgesic activity of 3-[4-(3-trifluoromethyl-phenyl)-piperazin-1-yl]-dihydrofuran-2-onein the oxaliplatin-induced cold hyperalgesia in mice

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2013-2014

Numer

No 55-56

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X
×