Szczegóły

Tytuł artykułu

The Role of Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide (PACAP) in Gonadotrope Function

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2015

Numer

No 57

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X
×