Szczegóły

Tytuł artykułu

Endogeic Earthworm Aporrectodea Caliginosa as a Model Species for Studies of Modulation of Regeneration by Environmental Stressors

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2015

Numer

No 57

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X
×