Szczegóły

Tytuł artykułu

Hyperglycemia-Induced Changes in Rat Hippocampal mTOR and Opioid-Like Peptides

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2015

Numer

No 57

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X
×