Szczegóły

Tytuł artykułu

Emotional Stress Induces Sex-Specific Sympatho-Adrenomedullary Responses in Lambs

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Zoologia

Rocznik

2015

Numer

No 57

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-530X
×