Szczegóły

Tytuł artykułu

The Usefulness of RAPD and AFLP Markers for Determining Genetic Similarity in Rye (Secale L.) Species and Subspecies

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2010

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

×