Szczegóły

Tytuł artykułu

Inorganic and Organic Solutes in Apoplastic and Symplastic Spaces Contribute to Osmotic Adjustment During Leaf Rolling in Ctenanthe Setosa

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2010

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

×