Szczegóły

Tytuł artykułu

Antioxidant Activity of Flavonoids of Different Polarity, Assayed by Modified ABTS Cation Radical Decolorization and EPR Technique

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2010

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

×