Szczegóły

Tytuł artykułu

Norway Spruce (Picea abies [L.] Karst.) Provenance Variation in Autumn Cold Hardiness: Adaptation or Acclimation?

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

×