Szczegóły

Tytuł artykułu

Threshold Change in Expression of GFP-FABD2 Fusion Protein During Development of Arabidopsis thaliana Leaves

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

×