Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of Chlorophyll Fluorescence Parameters of Cucumis Sativus and Mentha Piperita Leaves Exposed to Short-Term UV-B Irradiation

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

×