Szczegóły

Tytuł artykułu

Meiotic Studies in Some Members of Caryophyllaceae Juss. From the Western Himalayas

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

×