Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of Water Stress and uv Radiation Effects on Induction of Cam and Antioxidative Defense in the Succulent Rosularia Elymaitica (Crassulaceae)

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

×