Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of Growth Responses to Auxin 1-Naphthaleneacetic Acid and the Ethylene Precursor 1-Aminocyclopropane-1-Carboxilic Acid in Maize Seedling Root

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

×