Szczegóły

Tytuł artykułu

Cytogenetic Diversity of Elsholtzia Ciliata Benth. (Lamiaceae) From Kashmir Himalaya

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

×