Szczegóły

Tytuł artykułu

Phenomena Biometrics and Canopy Behavior of Prickly Comfrey (Symphytum Asperum Lep. Boraginaceae) in a Long-Term Experiment

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

×