Szczegóły

Tytuł artykułu

Crossability Relationships Between Noble, Manchurian and Caucasian Firs

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 54

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Abies procera ; A. holophylla ; A. nordmanniana ; interspecific hybridization ; cpDNA markers

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.2478/v10182-012-0024-9

×