Szczegóły

Tytuł artykułu

Hybridization and Molecular Characterization of F1 Allium Cepa × Allium Roylei Plants

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

×