Szczegóły

Tytuł artykułu

Dpph Radical Scavenging Activity and Phenolic Compound Content in Different Leaf Extracts from Selected Blackberry Species

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2012

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.2478/v10182-012-0017-8

×