Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Exclusion of Ambient Solar Uv-A/B Components on Growth and Antioxidant Response of Cotton (Gossypium Hirsutum L.)

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295

×