Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Exclusion of Ambient Solar Uv-A/B Components on Growth and Antioxidant Response of Cotton (Gossypium Hirsutum L.)

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 54

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

antioxidant enzymes ; cotton ; sensitivity index ; UV exclusion

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.2478/v10182-012-0018-7

×