Szczegóły

Tytuł artykułu

Nectary Structure in Dichogamous Flowers of Polemonium Caeruleum L. (Polemoniaceae)

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 54

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Nectar secretion ; histochemistry ; protandry ; Polemoniaceae ; red-listed plant

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.2478/v10182-012-0019-6

×