Szczegóły

Tytuł artykułu

Phytotoxic Effects of Cyanamide on Seed Germination and Seedling Growth of Weed and Crop Species

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 54

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

allelopathy ; germination ; phytotoxicity ; Pieper's value ; seedling growth ; weeds ; crop plants

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.2478/v10182-012-0025-8

×