Szczegóły

Tytuł artykułu

Reduced Fertility and Meiotic Abnormalities in Late Generations of Telomerase-Deficient Arabidopsis Thaliana

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 55

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Telomere ; meiosis ; telomerase-deficient Arabidopsis thaliana ; chromosome fusions ; aneuploidy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.2478/abcsb-2013-0006

×