Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of Isozyme, RAPD and AFLP Markers in Genetic Similarity Assessment of CMS Ogura F1 Hybrids of Winter Oilseed Rape (Brassica Napus L.) Parental Lines

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 55

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Winter oilseed rape ; Brassica napus ; F1 hybrids CMS ogura ; genetic similarity ; molecular markers

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.2478/abcsb-2013-0001

×