Szczegóły

Tytuł artykułu

Physiological and Biochemical Responses of Fern Nephrolepis Biserrata (Sw.) Schott. to Coccus Hesperidum L. Infestation

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2013

Identyfikator

eISSN 1898-0295 ; ISSN 0001-5296

DOI

10.2478/abcsb-2013-0007

×